Taşınmalar Hakkında- Sitemiz içerisinde pazar günleri taşınmaya izin verilmemektedir.

- Hafta içi sabah 09:00 akşam 17:00 ile Cumartesi günü sabah 10:00 akşam 17:00 arası taşınma

işlemi gerçekleştirilebilir.

Taşınmalarda 2 gün önceden yönetime bilgi verilmesi ve randevu alınması gerekmektedir.

- Sitemizden taşınırken, ilişik kesme ve borçsuzluk belgesi almak zorunludur.

- Sitemize taşınırken, kiracı iseniz kira kontratını ve dairede ikamet edenlerin bildirim formunu

vermeden taşınma işlemini gerçekleştirmeye izin verilmez.

- Taşınmalarda oluşabilecek zararlar (koridorlarda, koridor yer fayanslarında, asansörde vs.) tutanak

düzenlenecek ve taşınan malikten tahsis edilecektir.

- Taşınmalarda mümkün olduğu kadar komşularımız rahatsız edilmemeye özen gösterilmedir.

- Dairelerin içlerinde akşamları ve Pazar günleri herhangi bir matkap ve buna benzer tamiratlar

yapılamaz.