Site Yönetiminin Görevleri


 • Site sakinlerinden gelen yazılı ve sözlü talepler doğrultusunda yapılması istenen çalışmaların alt yapısını hazırlamak ve site sakinlerine sunmak.

 • Yıllık işletme bütçesini kat sakinlerine tebliğ etmek.

 • Site içerisindeki yeşil alanların sulama temizlik ve bakım işlemlerini gerçekleştirmek.

 • Ortak alanların temizliğini yapmak.

 • Ortak alanların temizliğini yapmak.

 • Apartman sakinlerinin çöplerinin toplamak ve bu çöpleri konteynırlara koymak

 • Kışın ortak alanlara tuz dökülmesi ve kar temizleme işlemlerini gerçekleştirmek

 • Ortak donatı alanlarında işlev gösteren su depoları, hidroforlar, asansörler gibi her 

  türlü sistemin teknik anlamda devamlılığını sağlamak.

 • Zamanında ödenmeyen aidat miktarlarının icra yoluyla tahsilini gerçekleştirmek.

 • Site içerisinde gelişen ve suç unsuru teşkil eden olayları İlgili kuruluşlara bildirmek.

 • İmar planlarında öngörülmeyen büfe ve benzeri ticari faaliyetler yürüten yazışmaları ilgili kuruluşlara bildirmek

 • Su, elektrik, doğalgaz ve telefon şebekelerinde oluşan genel arızaları ilgili kuruluşlara

  bildirmek.

** Site yöneticiliği bir ortak alan yöneticiliği olupdairelerin içerisinde gelişen problemler site yönetimin görev ve yetki alanıiçerisinde değildir.