Hakkımızda

Saygıdeğer Komşularımız,

Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ tarafından ülkemize kazandırılan toplu konutlar alanları, müstakil ev ya da apartman dairesi anlayışından ziyade kat maliklerinin birlikte yaşadığı alanları içeren yerleşim bölgeleridir. Bu bölgelerin özelliği,’’ ortak kullanıma açık çeşitli sosyal alanlarıyla, okullarıyla ve ibadethaneleriyle kat maliklerinin İhtiyacını yerinde karşılamaya dönük olmasıdır.

Ortak kullanım alanlarını belirleyen 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu toplu konutlarda adil ve çağdaş yapının oluşması için "site yöneticiliği" 'ni zorunlu hale getirmektedir. Kurulan yönetim organizasyonları faaliyetlerini kat mülkiyeti kanunun yanı sıra “site yönetim planı”, “Satış vaadi sözleşmesi”ve“Yargıtay içtihatlarına dayanan hukuksal bir zemin üzerinden yürütmektedir.

Kat maliklerinin, kendi özel durumlarına göre konutlara farklı zamanlarda taşınması; değişik bölge, kültür ve yaşam koşullarından gelen kişilerin yerleşme süreçlerinde birbirlerini yeterince tanımaması gibi sebepler profesyonel bir yönetim İhtiyacını doğurmaktadır. Bu amaçla KİPTAŞ toplu konutlarda geçici yönetim ve denetim kurulları oluşturmakta ve gayrimenkul satış sözleşmesinin13. Maddesinin 2. bendinde yer alan şekliyle yönetim hizmetlerini iştiraki olan Boğaziçi Yönetim A.Ş' le yürütmektedir. Bu uygulamanın hukuki yönü 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu İle 5711 sayılı KMK 'nu değiştiren kanun hükümlerine dayanmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda bakıldığında tüm dairelerin kat maliki KİPTAŞ olduğundan yönetim atama İle görevlendirme yetkisi de KİPTAŞ'a aittir.

Boğaziçi Yönetim A.Ş; söz konusu uygulama çerçevesinde yerleşim bölgesinin güvenliği çevre temizliği, yeşil alanların bakımı ve korunması, apartmanların ortak alanlarının temizliği, su hidrofor ve depolarının bakım ve işletilmesi, işletme bütçesinin hazırlanması, site yönetimi muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, site yönetimi personelinin sevk ve İdaresi, İşletme bütçesinde öngörülen her türlü yatırım hizmet ve mal alım satım işlerini yürütmektedir.

Site Yönetimi